Podmínky užití webu

Úvodní stránka > Podmínky užití webu

Právo používat Web a jeho obsah

Tyto webové stránky jsou určeny pro vaše osobní a obchodní použití. Nesmíte distribuovat, vyměňovat, upravovat, prodávat ani přenášet žádnou informaci kopírovanou z tohoto webu, včetně, ale bez omezení, libovolného textu, obrázků, zvuků nebo videa za jakýmkoli obchodním, komerčním nebo veřejným účelem. Pokud dodržujete tyto Podmínky použití, společnost Small Spa s.r.o. vám uděluje nevýhradní, nepřenositelné a omezené právo ke vstupu, zobrazení a použití tohoto Webu. Souhlasíte, že nepřerušíte, ani se nepokusíte přerušit provoz tohoto Webu jakýmkoli způsobem.

Dostupnost produktů a služeb

Produkty a služby zobrazené na Webu nemusí být k dispozici pro nákup ve vaší zemi nebo lokalitě. Odkazy na tyto produkty a služby uvedené na Webu neznamenají ani nezaručují, že tyto produkty nebo služby budou ve vaší konkrétní lokalitě kdykoli k dispozici. Dostupnost konkrétních produktů lze zjistit přes kontaktní formulář napište nám.

Právo společnosti Small Spa s.r.o. změnit tyto Podmínky použití a Obsah Webu

Společnost Small Spa s.r.o. může kdykoli a bez předchozího upozornění měnit Podmínky použití a přidat nebo odebrat kteroukoli jejich část. Jakékoli změny v těchto Podmínkách použití nebo v jakýchkoli podmínkách uvedených na tomto Webu vstupují do platnosti okamžikem jejich uvedení. Pokračováním v používání tohoto Webu po uvedení změn dáváte najevo váš souhlas s těmito změnami. Použitím tohoto webu návštěvník souhlasí, že pokud bude uvedena chybná informace na jakékoliv stránce nebo chybějící obsah (zákonem, vyhláškou povinný) na jakékoliv stránce, tak bude o této skutečnosti kontaktovat společnost Small Spa s.r.o. v co nejkratší době. Společnost Small Spa s.r.o. může kdykoli bez oznámení a bez odpovědnosti dočasně nebo trvale přidat, změnit, zrušit, odstranit nebo pozastavit jakýkoli další Obsah uvedený na tomto Webu, včetně vlastností a specifikací produktů popsaných nebo zobrazených na Webu.

Zřeknutí se záruk a škod; Omezení odpovědnosti

Používáte tento web na své vlastní riziko. Tento web (včetně veškerého obsahu a funkcí dostupných nebo přistupovaných na tomto webu) je poskytován „tak, jak je“. V nejvyšším rozsahu povoleném zákonem, s ohledem na obsah tohoto webu, společnost Small Spa s.r.o. nečiní žádná vyjádření ani záruky jakéhokoli druhu pro přesnost, obchodovatelnost, vhodnost pro konkrétní účel nebo neporušení smlouvy pro jakýkoli obsah publikovaný nebo dostupný prostřednictvím tohoto webu; že server, který tento web zpřístupňuje, je bez virů a jiných součástí, které mohou nakazit nebo poškodit vaše počítačové zařízení nebo jiný majetek, pokud přistupujete, procházíte nebo stahujete či jinak používáte tento web.

Za žádných okolností, včetně, ale bez omezení, nedbalosti společnosti Small Spa s.r.o., nebude společnost Small Spa s.r.o. odpovědná za jakékoli následné, přímé, náhodné, nepřímé, trestní nebo zvláštní škody související s (a) použitím, (b) neschopností použít nebo (c) chybami nebo opomenutím v obsahu a funkcích tohoto webu, i když byla společnost Small Spa s.r.o. nebo její oprávněný zástupce upozorněna na možnost takových škod.

Upozorňujeme Vás, že pro korektní zobrazení obsahu těchto webových stránek musíte používat vždy aktuální a zabezpečenou verzi Vašeho webového prohlížeče. Děkujeme za pochopení

Měšická 721/1

Praha 9 - Prosek

Otevírací doba

Pondělí - Neděle: nonstop

Platební brána ComGate